Duikteam Budel in liqidatie


Op 16 november 2022 is door het bestuur in een bijzondere ledenvergadering het voorstel tot opheffing van Duikteam Budel in stemming gebracht.

Bij deze stemming waren 26 leden aanwezig en hadden 8 leden een geldige machtiging uitgegeven.
Hiermee is voldaan aan de statutair vereiste twee derde meerderheid van de leden die aanwezig moet zijn om dit voorstel in stemming te brengen.

Het aantal geldige stemmen voor opheffing bedroeg 30.
Het aantal geldige stemmen tegen opheffing bedroeg 4.
Er waren geen onthoudingen.
(het aantal leden van Duikteam Budel is op het moment van de stemming 44).

Hiermee is het voorstel om Duikteam Budel op te heffen met een zeer ruime meerderheid aanvaard.Bestuur Duikteam Budel in liquidatie

Voorzitter:               Ruud Kennis           voorzitter@duikteambudel.nl

Secretaris:               Inge Aalberse          secretaris@duikteambudel.nl

Penningmeester:     Mat Nouwen           penningmeester@duikteambudel.nl